Συμπλήρωμα Ηλεκτρονικής Μάθησης
  • wcmadmin
  • wcmadmin
  • Enter promotion name

ΟΛΑ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ

Συμπλήρωμα Ηλεκτρονικής Μάθησης  

Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) αντιλαμβανόμενη τις δυσκολίες που δημιουργεί η πανδημία του κορωνοϊού στην Κύπρο και με στόχο να συμβάλει, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων και της δραστηριοποίησής της, στην προσπάθεια για περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού, αποφάσισε την προώθηση της αξιοποίησης μεθόδων εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής μάθησης από τους οργανωτές προγραμμάτων κατάρτισης.

Για τον λόγο αυτό η ΑνΑΔ ετοίμασε το παρόν Συμπλήρωμα Οδηγών Πολιτικής και Διαδικασιών «Αξιοποίηση Μεθόδων εξ Αποστάσεως Ηλεκτρονικής Μάθησης σε Προγράμματα Κατάρτισης» (στο εξής «Συμπλήρωμα Ηλεκτρονικής Μάθησης»), το οποίο τέθηκε σε ισχύ από την 26η Μαρτίου 2020.

Σχετικά Έγγραφα