Κατηγορία:
  • wcmadmin
  • wcmadmin
  • Enter promotion name

Αποτελέσματα Κατηγοριών

Κατηγορία: Πιστοποίηση Επαγγελματικών Προσόντων 

Πιστοποίηση Επαγγελματικών Προσόντων 


Αν είστε Κέντρο Αξιολόγησης Επαγγελματικών Προσόντων (ΚΑΕΠ), αξιολογητής, εργοδοτούμενος, άνεργος ή αδρανές άτομο και θέλετε να συμμετάσχετε στις διαδικασίες αξιολόγησης και πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων, επιλέξτε το πιο κάτω: