Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών Έρευνας Πεδίου αναφορικά με την αξιολόγηση των Επιδράσεων των Σχεδίων της ΑνΑΔ στο Ανθρώπινο Δυναμικό και στις Επιχειρήσεις της Κύπρου - Αρ. Διαγωνισμού 8/2018
  • wcmadmin
  • wcmadmin

Αποφάσεις για Δημόσιες Συμβάσεις

Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών Έρευνας Πεδίου αναφορικά με την αξιολόγηση των Επιδράσεων των Σχεδίων της ΑνΑΔ στο Ανθρώπινο Δυναμικό και στις Επιχειρήσεις της Κύπρου - Αρ. Διαγωνισμού 8/2018