Προγράμματα κατάρτισης για απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων - Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων συμμετοχής
 • SHOW ON EXTRANET
 • Not Featured
 • Angelos Efstathiou
 • Angelos Efstathiou
 • Enter promotion name

Νέα / Ανακοινώσεις

Προγράμματα κατάρτισης για απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων - Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων συμμετοχής  

Προγράμματα κατάρτισης για απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ), ανακοινώνει πρόσκληση υποβολής αιτήσεων συμμετοχής σε προγράμματα κατάρτισης, στο πλαίσιο του έργου «Προγράμματα κατάρτισης για απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων». Το έργο χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - NextGenerationEU μέσω του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Κύπρου. Συγκεκριμένα η πρόσκληση αφορά τα πιο κάτω γνωστικά αντικείμενα:

 

Γνωστικό αντικείμενο

Διάρκεια

(ώρες)

AWS Fundamentals

6

AWS Cloud Practitioner - Foundational

12

AWS Solutions Architect - Associate

30

AWS Developer - Associate

40

Microsoft Azure Fundamentals

6

Microsoft Azure Data Fundamentals

6

Microsoft Azure AI Fundamentals

6

Microsoft Azure Administrator

40

Designing and Implementing a Data Science Solution on Microsoft Azure

40

Designing and Implementing a Microsoft Azure AI Solution

40

Microsoft Power Platform Fundamentals

6

Microsoft Power Platform App Maker

30

Microsoft Power Platform Functional Consultant

30

Microsoft Power BI Data Analyst

30

Εισαγωγή στην Κυβερνοασφάλεια

12

CompTIA Security+

40


Δικαιούχοι συμμετοχής στα προγράμματα κατάρτισης, τα οποία προσφέρονται δωρεάν, είναι απασχολούμενοι στον ιδιωτικό, δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, αυτοαπασχολούμενοι και άνεργοι.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους για συμμετοχή μέσω του συστήματος «Ερμής» της ΑνΑΔ.  Σημειώνεται ότι για να είναι σε θέση να υποβάλουν αίτηση, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει πρώτα να εγγραφούν και να εγκριθούν ως φυσικά πρόσωπα στο σύστημα «Ερμής».

Περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν από την ιστοσελίδα της ΑνΑΔ στη διεύθυνση www.anad.org.cy ή να απευθύνονται στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Κοινού της ΑνΑΔ στο τηλέφωνο 22390300.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν, επίσης,  πληροφορίες από τους αναδόχους των συμβάσεων ως ακολούθως:

Ανάδοχος

Κοινοπραξία EIMF Holdings Limited και EIMF Technology Institute Limited

Τηλέφωνο επικοινωνίας

22274470

Ιστοσελίδα

www.eimf.eu

Γνωστικά Αντικείμενα

 • AWS Fundamentals
 • AWS Cloud Practitioner - Foundational
 • AWS Solutions Architect - Associate
 • AWS Developer - Associate
 • Microsoft Power Platform Fundamentals
 • Microsoft Power Platform App Maker
 • Microsoft Power Platform Functional Consultant
 • Microsoft Power BI Data Analyst

 

Ανάδοχος

EFACT Services Limited

Τηλέφωνο επικοινωνίας

22268980

Γνωστικά Αντικείμενα

 • Microsoft Azure Fundamentals
 • Microsoft Azure Data Fundamentals
 • Microsoft Azure AI Fundamentals
 • Microsoft Azure Administrator
 • Designing and Implementing a Data Science Solution on Microsoft Azure
 • Designing and Implementing a Microsoft Azure AI Solution

 

Ανάδοχος

EDITC Limited

Τηλέφωνα επικοινωνίας

77777252

Ιστοσελίδα

www.editc.eu

Γνωστικά Αντικείμενα

 • Εισαγωγή στην Κυβερνοασφάλεια
 • CompTIA Security+

 

6 Σεπτεμβρίου 2023