Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας και Σύμβασης μεταξύ της ΑνΑΔ και του CYENS – Centre of Excellence
  • SHOW ON EXTRANET
  • Not Featured
  • Angelos Efstathiou
  • Angelos Efstathiou
  • Enter promotion name

Νέα / Ανακοινώσεις

Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας και Σύμβασης μεταξύ της ΑνΑΔ και του CYENS – Centre of Excellence  

Στις 29 Μαρτίου 2024, η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) και το Κέντρο Αριστείας CYENS υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας και Σύμβαση με σκοπό την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης για απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων.  Τα έγγραφα υπέγραψαν ο κύριος Γιάννης Μουρουζίδης, Γενικός Διευθυντής της ΑνΑΔ και ο κύριος Γιώργος Χρυσάνθου, Γενικός Διευθυντής του CYENS.


Η Σύμβαση προνοεί την υλοποίηση 100 προγραμμάτων κατάρτισης για την κατάρτιση πέραν των 1.200 ατόμων, σε θέματα σχετικά με διαδραστικές εφαρμογές, την οπτική επικοινωνία, τις εφαρμογές διαδικτύου, τα εικονικά περιβάλλοντα, τις τρισδιάστατες ψηφιακές ανακατασκευές, την τεχνητή νοημοσύνη, την ανάλυση μεγάλων δεδομένων και την ανάπτυξη ψυχαγωγικού λογισμικού.


Τα προγράμματα κατάρτισης προσφέρονται δωρεάν, σε απασχολούμενους στον ιδιωτικό και τον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, αυτοαπασχολούμενους και ανέργους, στο πλαίσιο του έργου «Προγράμματα κατάρτισης για απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων», με στόχο την απόκτηση νέων και την αναβάθμιση υφιστάμενων ψηφιακών δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού της Κύπρου.  Το έργο χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - NextGenerationEU μέσω του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Κύπρου.

5 Απριλίου 2024