Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων συμμετοχής σε προγράμματα κατάρτισης για απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας
  • SHOW ON EXTRANET
  • Not Featured
  • Angelos Efstathiou
  • Angelos Efstathiou
  • Enter promotion name

Νέα / Ανακοινώσεις

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων συμμετοχής σε προγράμματα κατάρτισης για απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας  

Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ), ανακοινώνει πρόσκληση υποβολής αιτήσεων συμμετοχής σε προγράμματα κατάρτισης, στο πλαίσιο του έργου «Προγράμματα κατάρτισης για απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας».  Το έργο χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - NextGenerationEU μέσω του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Κύπρου».

Δικαιούχοι συμμετοχής στα προγράμματα κατάρτισης είναι αποκλειστικά άνεργοι οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΑ), είναι τουλάχιστον δεκαοκτώ (18) ετών και κάτω των εξήντα πέντε (65) ετών και έχουν ικανότητα γλωσσικής επικοινωνίας στην ελληνική γλώσσα.  Διευκρινίζεται ότι δεν χρειάζεται να διαθέτουν οποιαδήποτε προηγούμενη εμπειρία στο θέμα.

Τα προγράμματα κατάρτισης είναι διάρκειας 125 ωρών και προσφέρονται σε όλες τις επαρχίες.  Η διάρκεια κατάρτισης κατανέμεται σε 25 συναντήσεις των 5 ωρών οι οποίες υλοποιούνται από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή με εξαίρεση τις αργίες.

Για κάθε άνεργο που συμμετέχει στο πρόγραμμα η ΑνΑΔ καταβάλλει τα ακόλουθα:

  • Επίδομα κατάρτισης ύψους €5 ανά ώρα κατάρτισης.

  • Επίδομα οδοιπορικών και άλλων εξόδων, το οποίο ανέρχεται σε €8 ανά ημέρα ή €12 ανά ημέρα για μετακίνηση πάνω από 25 χιλιόμετρα από τον χώρο διαμονής στον χώρο διεξαγωγής του προγράμματος κατάρτισης.

  • Εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής και στο ΓεΣΥ, σύμφωνα με τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας.

  • Ασφάλιση σύμφωνα με τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους για συμμετοχή μέσω του συστήματος «Ερμής» της ΑνΑΔ αφού πρώτα εγγραφούν και εγκριθούν ως φυσικά πρόσωπα στο σύστημα «Ερμής».

Περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν από την ιστοσελίδα της ΑνΑΔ στη διεύθυνση www.anad.org.cy ή να απευθύνονται στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Κοινού της ΑνΑΔ στο τηλέφωνο 22390300 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] .

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν, επίσης, πληροφορίες από τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ), στα οποία έχουν ανατεθεί οι σχετικές συμβάσεις, ως ακολούθως:

Επαρχία

Επωνυμία ΚΕΚ

Στοιχεία Επικοινωνίας

Λευκωσία

Λεμεσός

Λάρνακα

Κοινοπραξία:

MMC Management Centre Ltd & EDITC Ltd

Τηλέφωνο

77777252

Email

[email protected]

Ιστοσελίδα

www.mmclearningsolutions.com

Αμ/στος

Πάφος

Κοινοπραξία:

AQS Cyprus Ltd & Advanced Quality Services LTD

Τηλέφωνο

25123862, 25871681

Email

[email protected]

Ιστοσελίδα

https://www.aqs.cy/service/επιχειρηματικότητα

 

4 Απριλίου 2024