Συμμετοχή του Γενικού Διευθυντή της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) στην ημερίδα με θέμα «Η Τεχνητή Νοημοσύνη ως παράγοντας δημιουργίας προοπτικής ανάπτυξης»
  • SHOW ON EXTRANET
  • Not Featured
  • Angelos Efstathiou
  • Angelos Efstathiou
  • Enter promotion name

Νέα / Ανακοινώσεις

Συμμετοχή του Γενικού Διευθυντή της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) στην ημερίδα με θέμα «Η Τεχνητή Νοημοσύνη ως παράγοντας δημιουργίας προοπτικής ανάπτυξης»  

Στις 26 Σεπτεμβρίου 2023, ο κύριος Γιάννης Μουρουζίδης, Γενικός Διευθυντής της ΑνΑΔ, συμμετείχε στην ημερίδα με θέμα «Η Τεχνητή Νοημοσύνη ως παράγοντας δημιουργίας προοπτικής ανάπτυξης».  Την ημερίδα διοργάνωσε το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής με στόχο την ώθηση της δραστηριοποίησης της ερευνητικής κοινότητας στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ) και, παράλληλα, την αξιοποίηση των δυνατοτήτων της ΤΝ από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα.

Στη συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με θέμα «Τεχνητή Νοημοσύνη – Παραγωγικά Μοντέλα Ανάπτυξης και Μέλλον της Εργασίας», ο κύριος Μουρουζίδης σημείωσε ότι γίνονται σημαντικά βήματα για την απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων, απαραίτητες για την ΤΝ, καθώς και για την ψηφιακή μετάβαση γενικότερα, αλλά θα πρέπει να γίνουν ακόμη περισσότερα και με ταχύτερο ρυθμό, αφού οι εξελίξεις και αλλαγές στο εργασιακό περιβάλλον είναι πλέον ραγδαίες.

Επίσης, σημείωσε τη σημασία της ορθής και ολοκληρωμένης ενημέρωσης αναφορικά με τις γνώσεις και δεξιότητες που χρειάζονται με τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις και ιδιαίτερα τη ραγδαία προώθηση της ΤΝ.

 

2 Οκτωβρίου 2023