Ανάθεση συμβάσεων για την οργάνωση και υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης στο πλαίσιο του έργου «Προγράμματα κατάρτισης για απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων που σχετίζονται με την πράσινη οικονομία»
  • SHOW ON EXTRANET
  • Not Featured
  • Angelos Efstathiou
  • Angelos Efstathiou
  • Enter promotion name

Νέα / Ανακοινώσεις

Ανάθεση συμβάσεων για την οργάνωση και υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης στο πλαίσιο του έργου «Προγράμματα κατάρτισης για απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων που σχετίζονται με την πράσινη οικονομία»  

Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) ανακοινώνει ότι, μετά από προκήρυξη του διαγωνισμού με αριθμό 16/2023, υπέγραψε συμβάσεις με την κοινοπραξία EDEX – Educational Excellence Corporation Limited (Πανεπιστήμιο Λευκωσίας) και Insights Market Research (IMR) Limited, για την αγορά υπηρεσιών για την οργάνωση και υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης στο πλαίσιο του έργου «Προγράμματα κατάρτισης για απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων που σχετίζονται με την πράσινη οικονομία».  Το έργο χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU μέσω του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Κύπρου.

Οι συμβάσεις προνοούν την υλοποίηση 108 προγραμμάτων κατάρτισης για την κατάρτιση 1.620 ατόμων με την μέθοδο της εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής μάθησης στα πιο κάτω γνωστικά αντικείμενα:

Γνωστικό Αντικείμενο

Διάρκεια (ώρες)

Κυκλική οικονομία και κυκλικά επιχειρηματικά μοντέλα

21

Κυκλικές αλυσίδες αξίας και διαχείριση αντίστροφης αλυσίδας εφοδιασμού

12

Ανάπτυξη αειφόρου στρατηγικής της επιχείρησης

21

Βιωσιμότητα στην επισιτιστική βιομηχανία και διαχείριση σπατάλης τροφίμων

12

Συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης (ISO 14001 και EMAS)

21

Αξιολόγηση κύκλου ζωής προϊόντων ως εργαλείο περιβαλλοντικής διαχείρισης

12

ESG και έκθεση βιωσιμότητας 

12

Μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στις επιχειρήσεις

12

Παραπλανητικοί περιβαλλοντικοί ισχυρισμοί (Greenwashing)

6

Δικαιούχοι συμμετοχής στα προγράμματα κατάρτισης, τα οποία προσφέρονται δωρεάν, είναι απασχολούμενοι στον ιδιωτικό, δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, αυτοαπασχολούμενοι και άνεργοι.

Η ΑνΑΔ θα ενημερώσει για την υποβολή αιτήσεων από ενδιαφερόμενους για συμμετοχή στα προγράμματα κατάρτισης.

 

2 Φεβρουαρίου 2024