Διαγωνισμός για την οργάνωση και εφαρμογή προγραμμάτων κατάρτισης σε θέματα διαχείρισης χρόνου για το προσωπικό της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ)
  • SHOW ON EXTRANET
  • Not Featured
  • Angelos Efstathiou
  • Angelos Efstathiou
  • Enter promotion name

Νέα / Ανακοινώσεις

Διαγωνισμός για την οργάνωση και εφαρμογή προγραμμάτων κατάρτισης σε θέματα διαχείρισης χρόνου για το προσωπικό της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ)  

Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) ζητά την υποβολή προσφορών για την οργάνωση και εφαρμογή τριών (3) προγραμμάτων κατάρτισης σε θέματα διαχείρισης χρόνου για το προσωπικό της - Αρ. Διαγωνισμού 3/2024.

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να προμηθευτούν τα έγγραφα διαγωνισμού δωρεάν μέσω του Ηλεκτρονικού Συστήματος Σύναψης Συμβάσεων (eProcurement) της Αρμόδιας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, στον χώρο του διαγωνισμού στην ιστοσελίδα:

https://www.eprocurement.gov.cy/epps/cft/listContractDocuments.do?resourceId=6859248

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν μέχρι την Τετάρτη, 12 Ιουνίου 2024 και ώρα 13:00, μέσω του Ηλεκτρονικού Συστήματος Σύναψης Συμβάσεων (eProcurement).

29 Μαΐου 2024