Μέτρα αναφορικά με τον κορωνοϊό SARS-CoV-2 – Ανακοίνωση Αρ. 8
  • SHOW ON EXTRANET
  • wcmadmin
  • wcmadmin
  • Enter promotion name

Ανακοινώσεις σχετικά με τον Κορωνοϊό COVID-19

Μέτρα αναφορικά με τον κορωνοϊό SARS-CoV-2 – Ανακοίνωση Αρ. 8  

Εφαρμογή Πρωτοκόλλου Ασφάλειας και Υγείας σε δραστηριότητες κατάρτισης και αξιολόγησης επαγγελματικών προσόντων

 

Ανάμεσα στους στόχους της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ), στις ιδιαίτερες συνθήκες που διανύει ο τόπος μας εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού, είναι η όσο το δυνατόν απρόσκοπτη συνέχιση των δραστηριοτήτων κατάρτισης που υλοποιούνται από τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) και τις επιχειρήσεις/οργανισμούς.


Η ΑνΑΔ, λαμβάνοντας υπόψη τη σταδιακή άρση των περιοριστικών μέτρων και την επιδίωξή της να ενισχύσει την υλοποίηση των δραστηριοτήτων κατάρτισης και πιστοποίησης με την τήρηση των απαιτούμενων οδηγιών ασφάλειας και υγείας, ετοίμασε το «Πρωτόκολλο Ασφάλειας και Υγείας», το οποίο πρέπει να ακολουθούν όλοι οι συμμετέχοντες στις δραστηριότητες της. Το Πρωτόκολλο έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΑνΑΔ www.anad.org.cy.


Το Πρωτόκολλο περιλαμβάνει συγκεκριμένες οδηγίες αναφορικά με τα θέματα ασφάλειας και υγείας για την παρεμπόδιση της εξάπλωσης του κορωνοϊού SARS-CoV-2, οι οποίες πρέπει να ακολουθούνται κατά τον προγραμματισμό και την υλοποίηση δραστηριοτήτων κατάρτισης καθώς και αξιολόγησης επαγγελματικών προσόντων, στο πλαίσιο των διαφόρων Σχεδίων και Συστημάτων της ΑνΑΔ.


Το Πρωτόκολλο έχει τύχει του ελέγχου και της έγκρισης του Υπουργείου Υγείας σε ότι αφορά στα μέτρα προφύλαξης από τον κορωνοϊό SARS-CoV-2.


17 Ιουνίου 2020

Σχετικά Έγγραφα