Μέτρα αναφορικά με τον κορωνοϊό COVID-19 – Ανακοίνωση Αρ. 4
  • SHOW ON EXTRANET
  • wcmadmin
  • wcmadmin
  • Enter promotion name

Ανακοινώσεις σχετικά με τον Κορωνοϊό COVID-19

Μέτρα αναφορικά με τον κορωνοϊό COVID-19 – Ανακοίνωση Αρ. 4  

Υποβολή αιτήσεων για τα Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης για το Β’ Εξάμηνο 2020

 

Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) αντιλαμβανόμενη τις δυσκολίες που δημιουργεί η πανδημία του κορωνοϊού στην Κύπρο στα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ), αποφάσισε όπως μην ισχύσει η υποχρέωση για υποβολή αιτήσεων μέχρι τις 15 Απριλίου 2020, για έγκριση προδιαγραφών και εφαρμογών προγραμμάτων κατάρτισης, καθώς και προγραμμάτων κατάρτισης για εφαρμογή μέσα στο Β’ Εξάμηνο 2020. Η απόφαση αυτή ισχύει για τα ακόλουθα Σχέδια:

 


• Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης – Συνήθη
• Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης – Ζωτικής Σημασίας
• Προγράμματα Συνεχιζόμενης Κατάρτισης Συνδικαλιστικών Στελεχών

 


Η ΑνΑΔ συνεχίζει να παρακολουθεί την εξέλιξη της κατάστασης αναφορικά με τις επιπτώσεις από τον κορωνοϊό και θα ενημερώσει τις επόμενες ημέρες τα ΚΕΚ για τις ρυθμίσεις αναφορικά με τις προδιαγραφές και τα προγράμματα κατάρτισης που έχουν εγκριθεί για το Α’ Εξάμηνο 2020, καθώς και την υποβολή αιτήσεων για το Β’ Εξάμηνο 2020.

 


30 Μαρτίου 2020