Μέτρα αναφορικά με τον κορωνοϊό COVID-19 – Ανακοίνωση Αρ. 3
  • SHOW ON EXTRANET
  • wcmadmin
  • wcmadmin
  • Enter promotion name

Ανακοινώσεις σχετικά με τον Κορωνοϊό COVID-19

Μέτρα αναφορικά με τον κορωνοϊό COVID-19 – Ανακοίνωση Αρ. 3  

Αξιοποίηση μεθόδων εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής μάθησης

σε προγράμματα κατάρτισης

 

Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) αντιλαμβανόμενη τις δυσκολίες που δημιουργεί η πανδημία του κορωνοϊού στην Κύπρο και με στόχο να συμβάλει, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων και της δραστηριοποίησής της, στην προσπάθεια για περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού, αποφάσισε την άμεση προώθηση της αξιοποίησης μεθόδων εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής μάθησης από τους οργανωτές προγραμμάτων κατάρτισης.

 

Για τον λόγο αυτό η ΑνΑΔ ετοίμασε το Συμπλήρωμα Οδηγών Πολιτικής και Διαδικασιών «Αξιοποίηση Μεθόδων εξ Αποστάσεως Ηλεκτρονικής Μάθησης σε Προγράμματα Κατάρτισης», το οποίο τίθεται σε ισχύ από την 26η Μαρτίου 2020.Το συμπλήρωμα έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΑνΑΔ www.anad.org.cy.  Για διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να απευθύνονται στον Λειτουργό Εξυπηρέτησης Κοινού στο τηλέφωνο 22390300.

 

Η δυνατότητα αξιοποίησης μεθόδων εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής μάθησης από τους οργανωτές προγραμμάτων κατάρτισης ισχύει για τα ακόλουθα πέντε Σχέδια:

 

  • Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης – Συνήθη
  • Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης – Ζωτικής Σημασίας
  • Μονοεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης στην Κύπρο
  • Μονοεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης στην Κύπρο (Κρατικές Ενισχύσεις)
  • Προγράμματα Συνεχιζόμενης Κατάρτισης Συνδικαλιστικών Στελεχών

 

Η ΑνΑΔ συνεχίζει να παρακολουθεί την εξέλιξη της κατάστασης με την εξάπλωση του  κορωνοϊού στην Κύπρο και θα λαμβάνει μέτρα για διευκόλυνση των οργανωτών και των συμμετεχόντων σε προγράμματα κατάρτισης.

 

 

 

26 Μαρτίου 2020