Μέτρα αναφορικά με τον κορωνοϊό COVID-19 – Ανακοίνωση Αρ. 2
  • SHOW ON EXTRANET
  • wcmadmin
  • wcmadmin
  • Enter promotion name

Ανακοινώσεις σχετικά με τον Κορωνοϊό COVID-19

Μέτρα αναφορικά με τον κορωνοϊό COVID-19 – Ανακοίνωση Αρ. 2  

Επέκταση της προθεσμίας παραλαβής αιτήσεων για καταβολή επιχορήγησης

 

Σε συνέχεια της ανακοινωθείσας πρόθεσης της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ) για επίδειξη της μέγιστης δυνατής ευελιξίας για διευκόλυνση των διοργανωτών των προγραμμάτων κατάρτισης στον χειρισμό θεμάτων που σχετίζονται με την εφαρμογή των προγραμμάτων, αποφασίστηκε όπως η προθεσμία παραλαβής από την ΑνΑΔ της αίτησης για καταβολή χορηγήματος/επιχορήγησης/χορηγίας εντός έξι (6) ημερολογιακών μηνών από την τελευταία ημέρα του μήνα μέσα στον οποίο έληξε το πρόγραμμα επεκταθεί στους εννιά (9) ημερολογιακούς μήνες.

 

Η νέα προθεσμία θα ισχύει για προγράμματα με ημερομηνία λήξης από 1η Σεπτεμβρίου 2019 και μετά για τα ακόλουθα Σχέδια:
• Μονοεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης στην Κύπρο
• Μονοεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης στην Κύπρο (ΚΕ)
• Μονοεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης στο Εξωτερικό
• Σχέδιο Στελέχωσης Επιχειρήσεων με Αποφοίτους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
• Σχέδιο Κατάρτισης Μακροχρόνια Ανέργων σε Επιχειρήσεις/Οργανισμούς
• Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης – Συνήθη
• Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης – Ζωτικής Σημασίας
• Προγράμματα Συνεχιζόμενης Κατάρτισης Συνδικαλιστικών Στελεχών

 

Η ΑνΑΔ παρακολουθεί την εξέλιξη της κατάστασης με την εξάπλωση του κορωνοϊού στην Κύπρο και θα συνεχίσει να λαμβάνει μέτρα για διευκόλυνση των διοργανωτών και των συμμετεχόντων σε προγράμματα κατάρτισης.

 

 

19 Μαρτίου 2020