Μέτρα αναφορικά με τον κορωνοϊό SARS-CoV-2 – Ανακοίνωση Αρ. 25
  • SHOW ON EXTRANET
  • Eleni Themistokleous
  • Eleni Themistokleous
  • Enter promotion name

Ανακοινώσεις σχετικά με τον Κορωνοϊό COVID-19

Μέτρα αναφορικά με τον κορωνοϊό SARS-CoV-2 – Ανακοίνωση Αρ. 25  

Διεξαγωγή δραστηριοτήτων στο πλαίσιο των Σχεδίων και Συστημάτων της ΑνΑΔ μέχρι την 8η Ιουλίου 2021

 

Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ), σε συνέχεια σχετικών ανακοινώσεών της καθώς και του διατάγματος (αρ. 27) του Υπουργού Υγείας της 5ης Ιουλίου 2021 αναφορικά με τα μέτρα για παρεμπόδιση της εξάπλωσης του κορωνοϊού SARS-Cov-2, ενημερώνει ότι μέχρι την 8η Ιουλίου 2021 και ώρα 23:59, ισχύουν τα ακόλουθα:

 

  • Επιτρέπεται η διεξαγωγή όλων των δραστηριοτήτων στο πλαίσιο των διαφόρων Σχεδίων και Συστημάτων της ΑνΑΔ, νοουμένου ότι ο αριθμός των παρευρισκομένων στον χώρο κατάρτισης/αξιολόγησης δεν ξεπερνά τον μέγιστο επιτρεπτό αριθμό αναλόγως της χωρητικότητάς του.
  • Για δραστηριότητες κατάρτισης που εφαρμόζονται εκτός επιχείρησης καθώς και για τις αξιολογήσεις επαγγελματικών προσόντων και συντελεστών παροχής κατάρτισης απαιτείται η κατοχή είτε αρνητικής εργαστηριακής εξέτασης ή εξέτασης ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου για την ασθένεια του COVID-19 με τη δειγματοληψία να έχει πραγματοποιηθεί εντός των τελευταίων 72 ωρών, είτε πιστοποιητικό εμβολιασμού για την ασθένεια του COVID-19 τουλάχιστον με τη μία δόση και νοουμένου ότι έχει παρέλθει διάστημα τριών εβδομάδων μετά την ημερομηνία εμβολιασμού, είτε αποδεικτικό στοιχείο αποδέσμευσης στις περιπτώσεις προσώπων που νόσησαν από την ασθένεια του COVID-19 και νοουμένου ότι δεν έχει παρέλθει διάστημα έξι μηνών από την ημερομηνία δειγματοληψίας της αρχικής τους θετικής διάγνωσης.

Υπενθυμίζεται ότι κάθε φορέας και κάθε άτομο έχει την υποχρέωση να συμμορφώνεται με τις οδηγίες των αρμόδιων υπηρεσιών του κράτους, οι οποίες ενδέχεται να τροποποιούνται ανάλογα με την πορεία της εξάπλωσης του SARS-CoV-2.  Τα διατάγματα, δελτία τύπου και άλλες οδηγίες είναι διαθέσιμα στον ιστότοπο https://www.pio.gov.cy/coronavirus/.

 

 

6 Ιουλίου 2021