Αποφάσεις 2017
  • wcmadmin
  • wcmadmin
  • Enter promotion name

Αποφάσεις 2017

Αποφάσεις 2017

Εδώ θα βρείτε δημοσιευμένες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑνΑΔ για το έτος 2017.

  • 622η ΣΥΝΕΔΡΙΑ (14/2017) 27 Σεπτεμβρίου 2017

    Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών αναφορικά με την οργάνωση και υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης δικαιούχων Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος στον Τομέα των Πωλήσεων – Αριθμός Διαγωνισμού 24/2016   Το Συμβούλιο αφού μελέτησε το ...