Προγράμματα Κατάρτισης για Εργοδοτούμενους Επιχειρήσεων/Οργανισμών
 • wcmadmin
 • wcmadmin
 • Enter promotion name

Προγράμματα Κατάρτισης για Εργοδοτούμενους Επιχειρήσεων/Οργανισμών

Προγράμματα Κατάρτισης για Εργοδοτούμενους Επιχειρήσεων/Οργανισμών

 • Αξιοποίηση Μεθόδων Εξ Αποστάσεως Ηλεκτρονικής Μάθησης

  Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) αντιλαμβανόμενη τις δυσκολίες που δημιουργεί η πανδημία του κορωνοϊού στην Κύπρο και με στόχο να συμβάλει, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων και της δραστηριοποίησής της, ...

 • Μονοεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης στην Κύπρο

  Η ΑνΑΔ λειτουργεί δύο (2) Σχέδια Μονοεπιχειρησιακών Προγραμμάτων Κατάρτισης στην Κύπρο: Μονοεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης στην Κύπρο (De Minimis). Μονοεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης στην Κύπρο (ΚΕ). Καλούνται οι ...

 • Μονοεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης στο Εξωτερικό

  Σκοπός Η μεταφορά από το εξωτερικό και η διάχυση στην Κύπρο εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων σε θέματα που σχετίζονται με την εισαγωγή καινοτομιών, νέας τεχνολογίας και τεχνογνωσίας μέσω της συμμετοχής εργοδοτουμένων των ...

 • Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης - Συνήθη

  Σκοπός Συμμετοχή εργοδοτουμένων επιχειρήσεων/οργανισμών και ανέργων σε προγράμματα κατάρτισης που οργανώνονται από πιστοποιημένα από την ΑνΑΔ Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) σύμφωνα με προϋποθέσεις και κριτήρια που καθορίζει η ΑνΑΔ. ...

 • Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης - Ζωτικής Σημασίας

  Συμμετοχή διευθυντικού και άλλου εξειδικευμένου προσωπικού επιχειρήσεων/οργανισμών σε Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης Ζωτικής Σημασίας που οργανώνονται από πιστοποιημένα από την ΑνΑΔ Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) σύμφωνα με προϋποθέσεις και κριτήρια που καθορίζει η ΑνΑΔ. ...

 • Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Β΄ Εξαμήνου 2024

  Παρουσιάζονται οι κατάλογοι των εγκεκριμένων για το Β' Εξάμηνο 2024 Προδιαγραφών των Πολυεπιχειρησιακών Προγραμμάτων - Συνήθων και των Πολυεπιχειρησιακών Προγραμμάτων - Ζωτικής Σημασίας. Οι κατάλογοι δεν περιλαμβάνουν τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης των προγραμμάτων.

 • Προγράμματα Συνεχιζόμενης Κατάρτισης Συνδικαλιστικών Στελεχών

  Σκοπός Συμμετοχή συνδικαλιστικών στελεχών σε προγράμματα κατάρτισης που εφαρμόζονται από Κέντρα Συνδικαλιστικής Κατάρτισης (ΚΣΚ) τα οποία έχουν πιστοποιηθεί από την ΑνΑΔ ως Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ).  ...