Κατηγορία:
 • wcmadmin
 • wcmadmin
 • Enter promotion name

Αποτελέσματα Κατηγοριών

Κατηγορία: Εργοδοτούμενοι 

Εργοδοτούμενοι 


Αν είστε εργοδοτούμενος μπορείτε να συμμετάσχετε σε προγράμματα κατάρτισης ή/και να πιστοποιήσετε τα επαγγελματικά προσόντα σας, επιλέγοντας το Σχέδιο/Σύστημα που σας ενδιαφέρει: 

 • Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Β΄ Εξαμήνου 2024

  Παρουσιάζονται οι κατάλογοι των εγκεκριμένων για το Β' Εξάμηνο 2024 Προδιαγραφών των Πολυεπιχειρησιακών Προγραμμάτων - Συνήθων και των Πολυεπιχειρησιακών Προγραμμάτων - Ζωτικής Σημασίας. Οι κατάλογοι δεν περιλαμβάνουν τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης των προγραμμάτων.

 • Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης - Ζωτικής Σημασίας

  Συμμετοχή διευθυντικού και άλλου εξειδικευμένου προσωπικού επιχειρήσεων/οργανισμών σε Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης Ζωτικής Σημασίας που οργανώνονται από πιστοποιημένα από την ΑνΑΔ Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) σύμφωνα με προϋποθέσεις και κριτήρια που καθορίζει η ΑνΑΔ. ...

 • Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης - Συνήθη

  Σκοπός Συμμετοχή εργοδοτουμένων επιχειρήσεων/οργανισμών και ανέργων σε προγράμματα κατάρτισης που οργανώνονται από πιστοποιημένα από την ΑνΑΔ Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) σύμφωνα με προϋποθέσεις και κριτήρια που καθορίζει η ΑνΑΔ. ...

 • Προγράμματα Συνεχιζόμενης Κατάρτισης Συνδικαλιστικών Στελεχών

  Σκοπός Συμμετοχή συνδικαλιστικών στελεχών σε προγράμματα κατάρτισης που εφαρμόζονται από Κέντρα Συνδικαλιστικής Κατάρτισης (ΚΣΚ) τα οποία έχουν πιστοποιηθεί από την ΑνΑΔ ως Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ).  ...

 • Σύστημα Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΕΠ)

  Σκοπός του ΣΕΠ είναι η αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού μέσω της αξιολόγησης και πιστοποίησης των επαγγελματικών προσόντων των υποψηφίων.