Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών υπεύθυνου υποδοχής και παρακολούθησης του συστήματος ασφάλειας στο κτήριο της ΑνΑΔ - Αριθμός Διαγωνισμού: 11/2017
  • wcmadmin
  • wcmadmin
  • Enter promotion name

Αποφάσεις για Δημόσιες Συμβάσεις

Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών υπεύθυνου υποδοχής και παρακολούθησης του συστήματος ασφάλειας στο κτήριο της ΑνΑΔ - Αριθμός Διαγωνισμού: 11/2017  

Προσφέροντες

G4S Secure Solutions (Cyprus) Ltd

C.K.S Services & Trading Ltd

S.P.S Security Ltd

Eagle Watch Security Services Ltd

 

Επιτυχών Προσφέρων

S.P.S Security Ltd

 

Ποσό Ανάθεσης Σύμβασης

€37.229 χωρίς ΦΠΑ

 

Ημερομηνία Ανάθεσης της Σύμβασης

13 Σεπτεμβρίου 2017