Πλειοδοτικός Διαγωνισμός για την εκμετάλλευση της καφετέριας της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) - Αρ. Διαγ. 8/2021
  • Eleni Themistokleous
  • Eleni Themistokleous

Αποφάσεις για Δημόσιες Συμβάσεις

Πλειοδοτικός Διαγωνισμός για την εκμετάλλευση της καφετέριας της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) - Αρ. Διαγ. 8/2021