Διαγωνισμός για την προμήθεια νέων αδειών χρήσης και ανανέωση υφιστάμενων αδειών χρήσης των λογισμικών συστημάτων της Trend Micro “Smart Protection Complete” και “Email Security Standard” – Αρ. Διαγωνισμού 25/2022
  • Angelos Efstathiou
  • Angelos Efstathiou

Αποφάσεις για Δημόσιες Συμβάσεις

Διαγωνισμός για την προμήθεια νέων αδειών χρήσης και ανανέωση υφιστάμενων αδειών χρήσης των λογισμικών συστημάτων της Trend Micro “Smart Protection Complete” και “Email Security Standard” – Αρ. Διαγωνισμού 25/2022