Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών για την οργάνωση και διεξαγωγή γραπτής εξέτασης για την πλήρωση της κενής θέσης Εσωτερικού Ελεγκτή στην Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) – Αρ. Διαγωνισμού 21/2022
  • Angelos Efstathiou
  • Angelos Efstathiou

Αποφάσεις για Δημόσιες Συμβάσεις

Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών για την οργάνωση και διεξαγωγή γραπτής εξέτασης για την πλήρωση της κενής θέσης Εσωτερικού Ελεγκτή στην Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) – Αρ. Διαγωνισμού 21/2022