Διαγωνισμός για την αγορά υπηρεσιών συμβούλου για σκοπούς ανάπτυξης και λειτουργίας συστήματος επιχειρησιακής συνέχειας στην Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου με βάση το πρότυπο ISO 22301:2019 – Αρ. Διαγωνισμού 10/2023
  • Angelos Efstathiou
  • Angelos Efstathiou
  • Enter promotion name

Αποφάσεις για Δημόσιες Συμβάσεις

Διαγωνισμός για την αγορά υπηρεσιών συμβούλου για σκοπούς ανάπτυξης και λειτουργίας συστήματος επιχειρησιακής συνέχειας στην Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου με βάση το πρότυπο ISO 22301:2019 – Αρ. Διαγωνισμού 10/2023  

Σχετικά Έγγραφα