Διαγωνισμός για την αντικατάσταση των υφιστάμενων φωτιστικών στο κτήριο της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ) με φωτιστικά τύπου LED και εκτέλεση άλλων συναφών εργασιών - Αρ. Διαγωνισμού 10/2022
  • Angelos Efstathiou
  • Angelos Efstathiou

Αποφάσεις για Δημόσιες Συμβάσεις

Διαγωνισμός για την αντικατάσταση των υφιστάμενων φωτιστικών στο κτήριο της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ) με φωτιστικά τύπου LED και εκτέλεση άλλων συναφών εργασιών - Αρ. Διαγωνισμού 10/2022