Διαγωνισμός για την Παροχή Υπηρεσιών Διαφημιστικού Γραφείου/Συμβούλου Δημοσίων Σχέσεων της ΑνΑΔ για περίοδο 3 ετών – Αρ. Διαγ. 5/2014
 • wcmadmin
 • wcmadmin
 • Enter promotion name

Αποφάσεις για Δημόσιες Συμβάσεις

Διαγωνισμός για την Παροχή Υπηρεσιών Διαφημιστικού Γραφείου/Συμβούλου Δημοσίων Σχέσεων της ΑνΑΔ για περίοδο 3 ετών – Αρ. Διαγ. 5/2014  

Προσφέροντες

 • Marketway Ltd
 • Κοινοπραξία IMH C.S.C. Ltd & Media ETC Communications Services Ltd
 • Telia & Pavla BBDO
 • Gnomi Communication Consultants
 • L & T Partners Communication Services Ltd
 • Pandora/Ogilvy & Mather
 • Κοινοπραξία Grandad Ltd – VMS Public Relations and Events Powerhouse Ltd

 

Προσφέροντες οι οποίοι ανταποκρίνονταν ουσιαστικά στις απαιτήσεις των Εγγράφων Διαγωνισμού

 • Marketway Ltd
 • Κοινοπραξία IMH C.S.C. Ltd & Media ETC Communications Services Ltd
 • Gnomi Communication Consultants
 • L & T Partners Communication Services Ltd

 

Επιτυχών Προσφέρων

Marketway Ltd

 

Ημερομηνία Ανάθεσης Σύμβασης

1 Δεκεμβρίου 2014

 

Ποσό Ανάθεσης Σύμβασης

€5.540 μη περιλαμβανομένου του ΦΠΑ