Διαγωνισμός για την Προμήθεια Εκτυπωτικού Χαρτιού, την Εκτύπωση Εξωφύλλων και το Δέσιμο για τις Εκδόσεις Μικρής Κλίμακας της ΑνΑΔ – Αρ. Διαγωνισμού 19/2016
  • wcmadmin
  • wcmadmin
  • Enter promotion name

Αποφάσεις για Δημόσιες Συμβάσεις

Διαγωνισμός για την Προμήθεια Εκτυπωτικού Χαρτιού, την Εκτύπωση Εξωφύλλων και το Δέσιμο για τις Εκδόσεις Μικρής Κλίμακας της ΑνΑΔ – Αρ. Διαγωνισμού 19/2016  

Προσφέροντες

N.B.F. Graphic Solutions Ltd

CopyType Copy Center Ltd (Χρήστος Παττίχης)

 

Επιτυχών Προσφέρων

N.B.F. Graphic Solutions Ltd

 

Ποσό Ανάθεσης Σύμβασης

€1.361,92 χωρίς ΦΠΑ

 

Ημερομηνία Ανάθεσης της Σύμβασης

7 Νοεμβρίου 2016