Εξαίρεση από την επιβολή Φ.Π.Α. πιστοποιημένων από την ΑνΑΔ συντελεστών παροχής κατάρτισης
  • SHOW ON EXTRANET
  • Not Featured
  • Angelos Efstathiou
  • Angelos Efstathiou
  • Enter promotion name

Νέα / Ανακοινώσεις

Εξαίρεση από την επιβολή Φ.Π.Α. πιστοποιημένων από την ΑνΑΔ συντελεστών παροχής κατάρτισης  

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) ημερομηνίας 13 Οκτωβρίου 2023 αναφορικά με το περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποίηση του Έβδομου Παραρτήματος) Διάταγμα του 2023 του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερομηνίας 13 Οκτωβρίου 2023 (Κ.Δ.Π. 327/2023), με το οποίο τροποποιήθηκε ο Πίνακας Α΄ του Έβδομου Παραρτήματος του Ν.95(Ι)/2000 (άρθρο 26 – Εξαιρούμενες Συναλλαγές), με την προσθήκη της υποπαραγράφου (ια) στην παράγραφο 9 με θέσπιση της διάταξης «Πιστοποιημένους συντελεστές παροχής κατάρτισης περιλαμβανομένων κέντρων επαγγελματικής κατάρτισης, από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου», η ΑνΑΔ ενημερώνει ότι:

Εξαιρούμενες συναλλαγές από τον ΦΠΑ είναι:

Οι υπηρεσίες κατάρτισης που παρέχονται από τους πιστοποιημένους από την ΑνΑΔ συντελεστές παροχής κατάρτισης (Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης, Δομές Επαγγελματικής Κατάρτισης και Εκπαιδευτές Επαγγελματικής Κατάρτισης), οι οποίες αφορούν μόνο τα προγράμματα κατάρτισης που παρέχουν στο πλαίσιο των Σχεδίων της ΑνΑΔ με συμμετέχοντες, οι οποίοι είναι δικαιούχοι επιχορήγησης από την ΑνΑΔ.

Δεν εξαιρούνται από τον ΦΠΑ:

(α)       Οι υπηρεσίες κατάρτισης που παρέχονται από πιστοποιημένους από την ΑνΑΔ συντελεστές παροχής κατάρτισης, οι οποίες αφορούν προγράμματα κατάρτισης που δεν παρέχονται στο πλαίσιο των Σχεδίων της ΑνΑΔ.

(β)     Οι υπηρεσίες κατάρτισης που παρέχονται από πιστοποιημένους από την ΑνΑΔ συντελεστές παροχής κατάρτισης σε συμμετέχοντες, οι οποίοι δεν είναι δικαιούχοι επιχορήγησης από την ΑνΑΔ.

(γ)           Οποιεσδήποτε άλλες υπηρεσίες που παρέχονται από πιστοποιημένους από την ΑνΑΔ συντελεστές παροχής κατάρτισης.

 

31 Οκτωβρίου 2023