Προγράμματα κατάρτισης για απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων που σχετίζονται με την πράσινη οικονομία
  • SHOW ON EXTRANET
  • Not Featured
  • Angelos Efstathiou
  • Angelos Efstathiou
  • Enter promotion name

Νέα / Ανακοινώσεις

Προγράμματα κατάρτισης για απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων που σχετίζονται με την πράσινη οικονομία  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) ανακοινώνει πρόσκληση υποβολής αιτήσεων συμμετοχής σε προγράμματα κατάρτισης στο πλαίσιο του έργου «Προγράμματα κατάρτισης για απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων που σχετίζονται με την πράσινη οικονομία».  Το έργο χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU μέσω του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Κύπρου.

Συγκεκριμένα, η πρόσκληση αφορά τα πιο κάτω γνωστικά αντικείμενα, τα οποία θα προσφέρονται όλα με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής μάθησης:

Γνωστικό Αντικείμενο

Διάρκεια (ώρες)

Κυκλική οικονομία και κυκλικά επιχειρηματικά μοντέλα

21

Κυκλικές αλυσίδες αξίας και διαχείριση αντίστροφης αλυσίδας εφοδιασμού

12

Ανάπτυξη αειφόρου στρατηγικής της επιχείρησης

21

Βιωσιμότητα στην επισιτιστική βιομηχανία και διαχείριση σπατάλης τροφίμων

12

Συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης (ISO 14001 και EMAS)

21

Αξιολόγηση κύκλου ζωής προϊόντων ως εργαλείο περιβαλλοντικής διαχείρισης

12

ESG και έκθεση βιωσιμότητας 

12

Μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στις επιχειρήσεις

12

Παραπλανητικοί περιβαλλοντικοί ισχυρισμοί (Greenwashing)

6

Δικαιούχοι συμμετοχής στα προγράμματα κατάρτισης, τα οποία προσφέρονται δωρεάν, είναι απασχολούμενοι στον ιδιωτικό, δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, αυτοαπασχολούμενοι και άνεργοι.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους για συμμετοχή μέσω του συστήματος «Ερμής» της ΑνΑΔ.  Σημειώνεται ότι για να είναι σε θέση να υποβάλουν αίτηση, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει πρώτα να εγγραφούν και να εγκριθούν ως φυσικά πρόσωπα στο σύστημα «Ερμής».

Περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν από την ιστοσελίδα της ΑνΑΔ στη διεύθυνση www.anad.org.cy ή να απευθύνονται στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Κοινού της ΑνΑΔ στο τηλέφωνο 22390300.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν, επίσης, πληροφορίες από τον ανάδοχο των συμβάσεων:

Ανάδοχος

Κοινοπραξία EDEX – Educational Excellence Corporation Ltd (Πανεπιστήμιο Λευκωσίας) και Insights Market Research (IMR) Ltd

Τηλέφωνο επικοινωνίας

22 265153

Ιστοσελίδα

https://www.unic.ac.cy/tdunit/

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

[email protected]

 

28 Μαρτίου 2024