Ανάθεση συμβάσεων για την αγορά υπηρεσιών για την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης στο πλαίσιο του έργου «Προγράμματα κατάρτισης για απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων» - Αρ. διαγωνισμού 9/2023
  • SHOW ON EXTRANET
  • Not Featured
  • Angelos Efstathiou
  • Angelos Efstathiou
  • Enter promotion name

Νέα / Ανακοινώσεις

Ανάθεση συμβάσεων για την αγορά υπηρεσιών για την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης στο πλαίσιο του έργου «Προγράμματα κατάρτισης για απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων» - Αρ. διαγωνισμού 9/2023  

Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ), ανακοινώνει ότι, μετά από προκήρυξη του μίνι διαγωνισμού με αρ. 9/2023, με τη συμμετοχή των Οικονομικών Φορέων που σύναψαν τη Συμφωνία Πλαίσιο με αρ. 4/2022, υπέγραψε συμβάσεις για την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης ειδικά σχεδιασμένων για ανέργους, με την εταιρεία «EDITC Ltd» για τις επαρχίες Λευκωσίας, Λάρνακας και Αμμοχώστου, με την εταιρεία «Mesokeleas Ltd (Frederick University)» για την επαρχία Λεμεσού και με την κοινοπραξία «Ιδιωτικό Φροντιστήριο Πεδίο Γνώσης και Neorama Education» για την επαρχία Πάφου.  Οι συμβάσεις αφορούν στην υλοποίηση των πιο κάτω προγραμμάτων κατάρτισης:

Γνωστικό αντικείμενο

Επαρχία

Μέθοδος κατάρτισης

Βασικές αρχές ψηφιακού μάρκετινγκ

Όλες

Κατά πρόσωπο εκπαίδευση

Μάρκετινγκ μέσω κοινωνικών δικτύων

 

Δικαιούχοι συμμετοχής είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στο μητρώο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. Στους συμμετέχοντες θα καταβάλλεται επίδομα κατάρτισης, οδοιπορικών και άλλων εξόδων.  Τα προγράμματα κατάρτισης προσφέρονται στο πλαίσιο του έργου «Προγράμματα κατάρτισης για απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων» με στόχο την απόκτηση νέων και την αναβάθμιση υφιστάμενων ψηφιακών δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού της Κύπρου.  Το έργο χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - NextGenerationEU μέσω του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Κύπρου.

Η ΑνΑΔ θα ενημερώσει για την υποβολή αιτήσεων από ενδιαφερόμενους για συμμετοχή στα προγράμματα κατάρτισης.

 

24 Νοεμβρίου 2023