Διαγωνισμός για την οργάνωση και υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης για Τεχνίτες συστημάτων κεντρικών θερμάνσεων και για Τεχνίτες κλιματιστικών και ψυκτικών εγκαταστάσεων - Αρ. Διαγωνισμού 27/2023
  • SHOW ON EXTRANET
  • Not Featured
  • Angelos Efstathiou
  • Angelos Efstathiou
  • Enter promotion name

Νέα / Ανακοινώσεις

Διαγωνισμός για την οργάνωση και υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης για Τεχνίτες συστημάτων κεντρικών θερμάνσεων και για Τεχνίτες κλιματιστικών και ψυκτικών εγκαταστάσεων - Αρ. Διαγωνισμού 27/2023  

Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) ανακοινώνει την προκήρυξη διαγωνισμού με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών για την οργάνωση και υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης για Τεχνίτες συστημάτων κεντρικών θερμάνσεων και για Τεχνίτες κλιματιστικών και ψυκτικών εγκαταστάσεων  - Αρ. Διαγωνισμού 27/2023.

Το έργο χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της ΕΕ.

Οι ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείς μπορούν να προμηθευτούν τα έγγραφα διαγωνισμού δωρεάν μέσω του Ηλεκτρονικού Συστήματος Σύναψης Συμβάσεων (eProcurement) της Αρμόδιας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, στον χώρο του διαγωνισμού στην ιστοσελίδα:

https://www.eprocurement.gov.cy/epps/cft/listContractDocuments.do?resourceId=6550418
 

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν μέχρι τη Δευτέρα, 29 Ιανουαρίου 2024 και ώρα 13:00, μέσω του Ηλεκτρονικού Συστήματος Σύναψης Συμβάσεων (eProcurement) στον χώρο του διαγωνισμού στην ιστοσελίδα  www.eprocurement.gov.cy.

20 Δεκεμβρίου 2023