Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων από ανέργους σε προγράμματα κατάρτισης για απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων
  • SHOW ON EXTRANET
  • Not Featured
  • Angelos Efstathiou
  • Angelos Efstathiou
  • Enter promotion name

Νέα / Ανακοινώσεις

Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων από ανέργους σε προγράμματα κατάρτισης για απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΠΟ ΑΝΕΡΓΟΥΣ

Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ), ανακοινώνει πρόσκληση υποβολής αιτήσεων συμμετοχής, από ανέργους, σε προγράμματα κατάρτισης, στο πλαίσιο του έργου «Προγράμματα κατάρτισης για απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων».  Το έργο χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - NextGenerationEU μέσω του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Κύπρου.  Συγκεκριμένα, η πρόσκληση αφορά τα πιο κάτω γνωστικά αντικείμενα:

Γνωστικό αντικείμενο

Διάρκεια

(ώρες)

Βασικές αρχές ψηφιακού μάρκετινγκ

40

Μάρκετινγκ μέσω κοινωνικών δικτύων

30

Στα προγράμματα κατάρτισης δικαιούνται να συμμετάσχουν άτομα τα οποία είναι εγγεγραμμένα ως άνεργα στο Μητρώο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΑ) κατά την περίοδο υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής τους στα προγράμματα κατάρτισης.

Για κάθε άνεργο που συμμετέχει στο πρόγραμμα καταβάλλονται τα ακόλουθα:

  1. Επίδομα κατάρτισης ύψους €5 ανά ώρα κατάρτισης.
  2. Επίδομα οδοιπορικών και άλλων εξόδων το οποίο ανέρχεται σε €8 ανά ημέρα ή €12 ανά ημέρα για μετακίνηση πάνω από 25 χιλιόμετρα.
  3. Εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής και στο ΓεΣΥ, σύμφωνα με τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας.

Η ΑνΑΔ, ασφαλίζει τους συμμετέχοντες σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους για συμμετοχή μέσω του συστήματος «Ερμής» της ΑνΑΔ.  Σημειώνεται ότι για να είναι σε θέση να υποβάλουν αίτηση, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει πρώτα να εγγραφούν ως φυσικά πρόσωπα στο σύστημα «Ερμής».

Περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν από την ιστοσελίδα της ΑνΑΔ στη διεύθυνση www.anad.org.cy ή να απευθύνονται στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Κοινού της ΑνΑΔ στο τηλέφωνο 22390300.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν, επίσης, πληροφορίες από τον ανάδοχο των συμβάσεων ως ακολούθως:

Ανάδοχος

EDITC Limited

Τηλέφωνο επικοινωνίας

77777252

Ιστοσελίδα

www.editc.eu

Γνωστικά Αντικείμενα

  • Βασικές αρχές ψηφιακού μάρκετινγκ
  • Μάρκετινγκ μέσω κοινωνικών δικτύων

Κατά πρόσωπο εκπαίδευση στις επαρχίες Λευκωσίας και Λάρνακας - Αμμοχώστου

 

Ανάδοχος

Mesokeleas Ltd (Frederick University)

Τηλέφωνο επικοινωνίας

22394489

Ιστοσελίδα

www.frederick.ac.cy

Γνωστικά Αντικείμενα

•          Βασικές αρχές ψηφιακού μάρκετινγκ

•          Μάρκετινγκ μέσω κοινωνικών δικτύων

Κατά πρόσωπο εκπαίδευση στην επαρχία Λεμεσού

 

Ανάδοχος

Κοινοπραξία

Ιδιωτικό Φροντιστήριο Πεδίο Γνώσης και Neorama Education

Τηλέφωνα επικοινωνίας

70000314, 77778818

Ιστοσελίδα

www.neorama.eu

Γνωστικά Αντικείμενα

•          Βασικές αρχές ψηφιακού μάρκετινγκ

•          Μάρκετινγκ μέσω κοινωνικών δικτύων

Κατά πρόσωπο εκπαίδευση στην επαρχία Πάφου

 

 

18 Δεκεμβρίου 2023