Συνάντηση Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) με τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ)
  • SHOW ON EXTRANET
  • Not Featured
  • Angelos Efstathiou
  • Angelos Efstathiou
  • Enter promotion name

Νέα / Ανακοινώσεις

Συνάντηση Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) με τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ)  

Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2023, η ετήσια συνάντηση της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) με τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης, η οποία φέτος υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του «Ευρωπαϊκού Έτους Δεξιοτήτων».

Στη συνάντηση, απηύθυνε χαιρετισμό ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κύριος Γιάννης Παναγιώτου, ο οποίος σημείωσε τον καταλυτικό ρόλο, τον οποίο καλείται να διαδραματίσει το ανθρώπινο δυναμικό του τόπου μας στην αντιμετώπιση των αναδυόμενων προκλήσεων στην κυπριακή αγορά εργασίας, τονίζοντας ότι αυτό είναι ο σημαντικότερος πλουτοπαραγωγικός πόρος της οικονομίας μας.

Όπως ανέφερε ο κύριος Παναγιώτου, η Κύπρος βασίζει την ανάπτυξη της οικονομίας της και την κοινωνική συνοχή στην ποιότητα και την κατάλληλη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της, ενώ η συνεχής αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων των ατόμων μέσα από δραστηριότητες διά βίου μάθησης με στόχο την ικανοποίηση των αναγκών των επιχειρήσεων και της οικονομίας μας, είναι απαραίτητη.

Συνεχίζοντας, ο κύριος Παναγιώτου ενημέρωσε ότι το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων διαμόρφωσε Σχέδιο Δράσης για το Ευρωπαϊκό Έτος Δεξιοτήτων 2023 με τίτλο «Σύγχρονη Επαγγελματική Ανάπτυξη για την Πράσινη και την Ψηφιακή Μετάβαση» που εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο.  Το Σχέδιο Δράσης επικεντρώνεται στην προώθηση του πράσινου, ψηφιακού, ποιοτικού και ασφαλούς επαγγελματισμού και βασίζεται σε τρεις πυλώνες: (α) Ανάπτυξη Σύγχρονης Επαγγελματικής Κουλτούρας, (β) Παροχή κοινωνικά στοχευμένης επαγγελματικής μάθησης και (γ) Προώθηση της επαγγελματικής εξειδίκευσης και πιστοποίησης.

Ολοκληρώνοντας τον χαιρετισμό του, ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων έδωσε έμφαση στο γεγονός ότι η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, μέσω της διασύνδεσης της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας και της προώθησης της διαρκούς επαγγελματικής μάθησης, είναι ιδιαίτερα σημαντική και πρέπει να ενισχυθεί τόσο η επαγγελματική εξειδίκευση όσο και η πιστοποίηση της.  Επιπλέον, είναι βασική η προώθηση ενός ανθρωποκεντρικού επιχειρηματικού μοντέλου, το οποίο να βασίζεται στην ποσοτική και ποιοτική επένδυση στην επαγγελματική στελέχωση, καθώς και στη σταθερότητα της στελέχωσης των θέσεων εργασίας. 

Ακολούθως, χαιρετισμό απηύθυνε ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑνΑΔ, κύριος Δημήτρης Κιττένης, ο οποίος αναφέρθηκε στην εξαιρετικά μεγάλη σημασία που αποδίδει η ΑνΑΔ στη συνεργασία της με τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ).  Τα ΚΕΚ, όπως σημείωσε ο κύριος Κιττένης, έχουν ένα ουσιαστικό ρόλο να διαδραματίσουν αφού με τη λειτουργία τους συνεισφέρουν στην προώθηση θεμάτων, όπως η διάγνωση αναγκών κατάρτισης του ανθρώπινου δυναμικού των επιχειρήσεων, ο σχεδιασμός και η οργάνωση κατάλληλων προγραμμάτων κατάρτισης που προσφέρουν μέσω των διάφορων σχεδίων της ΑνΑΔ, καθώς επίσης και η αποτελεσματική εφαρμογή τους που συμβάλλει καθοριστικά στην προσπάθεια της ΑνΑΔ για επίτευξη των στόχων της σχετικά με την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της Κύπρου.

Όπως ανέφερε, επίσης, ο κύριος Κιττένης, για το 2023, έχουν εγκριθεί συνολικά 166 Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης – Ζωτικής Σημασίας  και 2.533 Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης – Συνήθη, ενώ η επόμενη υποβολή προγραμμάτων κατάρτισης από τα ΚΕΚ, η οποία πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι τις 15 Οκτωβρίου 2023, θα γίνει με βάση τα νέα Σχέδια και θα αφορά τα προγράμματα τα οποία θα εφαρμόζονται από 1η Ιανουαρίου 2024.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης έγιναν παρουσιάσεις για το Σχέδιο Δράσης της Κύπρου για το Eυρωπαϊκό Έτος Δεξιοτήτων, για τη μελέτη «Προβλέψεις ζήτησης και προσφοράς εργατικού δυναμικού στην κυπριακή οικονομία 2022-2032», για δύο μελέτες αξιολόγησης των επιδράσεων από τη συμμετοχή στα Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης και για τη λειτουργία του Συστήματος Επαγγελματικών Προσόντων της ΑνΑΔ.  Τέλος, παρουσιάστηκαν οι αλλαγές σε πρόνοιες και οι βελτιώσεις στη λειτουργία των Πολυεπιχειρησιακών Προγραμμάτων Κατάρτισης, οι οποίες τίθενται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2024.

Διατέθηκε επαρκής χρόνος για παραγωγική συζήτηση με έμφαση στην αναγκαιότητα της συνεχούς αναβάθμισης των γνώσεων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού και οι εργασίες της πετυχημένης συνάντησης ΑνΑΔ - ΚΕΚ ολοκληρώθηκαν με δεξίωση, στην οποία οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να δικτυωθούν και να ανταλλάξουν απόψεις.

 

18 Σεπτεμβρίου 2023

Σχετικά Έγγραφα