Υποχρεώσεις Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) αναφορικά με ανακοινώσεις/διαφημίσεις για προδιαγραφές και εφαρμογές προγραμμάτων κατάρτισης
  • SHOW ON EXTRANET
  • Not Featured
  • Angelos Efstathiou
  • Angelos Efstathiou
  • Enter promotion name

Νέα / Ανακοινώσεις

Υποχρεώσεις Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) αναφορικά με ανακοινώσεις/διαφημίσεις για προδιαγραφές και εφαρμογές προγραμμάτων κατάρτισης  

Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) υπενθυμίζει αναφορικά με την υποχρέωση των Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης (στο εξής «ΚΕΚ») να χρησιμοποιούν τα κατάλληλα λογότυπα και συνοδευτικό λεκτικό για εγκριθείσες προδιαγραφές και εγκριθέντα προγράμματα στο πλαίσιο των πιο κάτω Σχεδίων:

  • Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης – Συνήθη
  • Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης – Ζωτικής Σημασίας
  • Προγράμματα Κατάρτισης Συνδικαλιστικών Στελεχών

Κάθε ΚΕΚ, μετά την έγκριση των προδιαγραφών του ή/και των εφαρμογών των προγραμμάτων του, πρέπει να τοποθετεί στα ενημερωτικά/διαφημιστικά έντυπα που εκδίδει ή και σε ανακοινώσεις/διαφημίσεις στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και στο διαδίκτυο, το κατάλληλο λογότυπο της ΑνΑΔ μαζί με συγκεκριμένο συνοδευτικό λεκτικό για κάθε περίπτωση, αναλόγως της γλώσσας η οποία χρησιμοποιείται (ελληνικά, αγγλικά), του αριθμού των προδιαγραφών ή/και των εφαρμογών προγραμμάτων (ενικός ή πληθυντικός) και αν το μέσο προβολής είναι έγχρωμο ή μαυρόασπρο.

Το λογότυπο της ΑνΑΔ και το συνοδευτικό λεκτικό πρέπει να τοποθετούνται στο κάτω μέρος, στην πρώτη σελίδα (ελάχιστο μέγεθος 1/10 του συνολικού ύψους της πρώτης σελίδας/ εξωφύλλου) των ενημερωτικών/διαφημιστικών εντύπων, καθώς και των ανακοινώσεων/ διαφημίσεων στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και στο διαδίκτυο.

Οι διάφορες «εκδόσεις» με το λογότυπο της ΑνΑΔ και το συνοδευτικό λεκτικό για κάθε περίπτωση για τα τρία πιο πάνω Σχέδια βρίσκονται στην ιστοσελίδα της ΑνΑΔ www.anad.org.cy.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να απευθύνονται στο Γραφείο Εξυπηρέτησης του Κοινού, στο τηλέφωνο 22390300 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

8 Νοεμβρίου 2023