Ανάθεση σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης τεσσάρων έργων στο πλαίσιο του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Κύπρου
  • SHOW ON EXTRANET
  • Not Featured
  • Angelos Efstathiou
  • Angelos Efstathiou
  • Enter promotion name

Νέα / Ανακοινώσεις

Ανάθεση σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης τεσσάρων έργων στο πλαίσιο του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Κύπρου  

Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) ανακοινώνει ότι, μετά από προκήρυξη διαγωνισμού, υπέγραψε σύμβαση με την εταιρεία PricewaterhouseCoopers Ltd στις 22 Σεπτεμβρίου 2023, για την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης των πιο κάτω τεσσάρων έργων, τα οποία η ΑνΑΔ υλοποιεί στο πλαίσιο του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΣΑΑ) Κύπρου 2021-2026:

  • Προγράμματα κατάρτισης για απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων.
  • Προγράμματα κατάρτισης για απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων που σχετίζονται με την πράσινη οικονομία.
  • Προγράμματα κατάρτισης για απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων που σχετίζονται με τη γαλάζια οικονομία.
  • Προγράμματα κατάρτισης για απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας.

Τα έργα χρηματοδοτούνται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

 

 

4 Οκτωβρίου 2023