Θεματολόγια για Σχέδια της ΑνΑΔ για την περίοδο 2023-2024
 • SHOW ON EXTRANET
 • Not Featured
 • Angelos Efstathiou
 • Angelos Efstathiou
 • Enter promotion name

Νέα / Ανακοινώσεις

Θεματολόγια για Σχέδια της ΑνΑΔ για την περίοδο 2023-2024  

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) κατά τη συνεδρία του της 27ης Ιουλίου 2022, ενέκρινε νέα Θεματολόγια για τα ακόλουθα Σχέδια της ΑνΑΔ, τα οποία θα ισχύουν για την περίοδο 2023-2024:
 

 • Μονοεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης στην Κύπρο

 • Μονοεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης στην Κύπρο (Κρατικές Ενισχύσεις)

 • Μονοεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης στο Εξωτερικό

 • Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης – Συνήθη

 • Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης – Ζωτικής Σημασίας
   

Τα Θεματολόγια αποτελούν απαραίτητα καθοδηγητικά έγγραφα για τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) και τις επιχειρήσεις/οργανισμούς για τον σχεδιασμό και την οργάνωση προγραμμάτων κατάρτισης, και έχουν διαμορφωθεί λαμβάνοντας υπόψη και τις απόψεις των κοινωνικών εταίρων και άλλων ενδιαφερόμενων φορέων.
 

Τα Θεματολόγια ισχύουν για περίοδο δύο ετών και αναθεωρούνται έγκαιρα με στόχο την ενημέρωση των ΚΕΚ και των επιχειρήσεων/οργανισμών αναφορικά με τους θεματικούς τομείς για τους οποίους μπορούν να υποβληθούν αιτήσεις για έγκριση προγραμμάτων κατάρτισης στο πλαίσιο του κάθε Σχεδίου.
 

Τα Θεματολόγια έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΑνΑΔ https://bit.ly/3bnbE72.


 

2 Αυγούστου 2022