Ανάθεση συμβάσεων για την οργάνωση και υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης σε θέματα ασφάλειας και υγείας στον κατασκευαστικό τομέα
  • SHOW ON EXTRANET
  • Not Featured
  • Angelos Efstathiou
  • Angelos Efstathiou
  • Enter promotion name

Νέα / Ανακοινώσεις

Ανάθεση συμβάσεων για την οργάνωση και υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης σε θέματα ασφάλειας και υγείας στον κατασκευαστικό τομέα  

Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) ανακοινώνει ότι, μετά από προκήρυξη του διαγωνισμού με αριθμό 25/2023, υπέγραψε συμβάσεις με την κοινοπραξία AQS Cyprus Ltd και Advanced Quality Services Ltd, για την αγορά υπηρεσιών για την οργάνωση και υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης σε θέματα ασφάλειας και υγείας στον κατασκευαστικό τομέα.  Το έργο χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU μέσω του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Κύπρου.

Οι συμβάσεις προνοούν την υλοποίηση 750 προγραμμάτων κατάρτισης για την κατάρτιση 15.000 ατόμων σε όλες τις επαρχίες για τα πιο κάτω γνωστικά αντικείμενα:

Γνωστικό Αντικείμενο

Διάρκεια (ώρες)

Ασφάλεια και υγεία εργαζομένων στον κατασκευαστικό τομέα – επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό

6

Ασφάλεια και υγεία εργαζομένων στον κατασκευαστικό τομέα Εργατοτεχνικό Προσωπικό

6

Τα προγράμματα κατάρτισης αποτελούν μέρος του κοινού οράματος «Μηδέν Ατυχήματα», στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής για την ασφάλεια και υγεία στην εργασία και η δομή και το περιεχόμενο των προγραμμάτων εγκρίθηκαν από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας.

Δικαιούχοι συμμετοχής στα προγράμματα κατάρτισης, τα οποία προσφέρονται δωρεάν, είναι απασχολούμενοι στον ιδιωτικό, δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, αυτοαπασχολούμενοι και άνεργοι.

Η ΑνΑΔ θα ενημερώσει για την υποβολή αιτήσεων από ενδιαφερόμενους για συμμετοχή στα προγράμματα κατάρτισης.

 

2 Απριλίου 2024