Μέτρα αναφορικά με τον κορωνοϊό SARS-CoV-2 – Ανακοίνωση Αρ. 36
  • SHOW ON EXTRANET
  • Not Featured
  • Eleni Themistokleous
  • Eleni Themistokleous
  • Enter promotion name

Ανακοινώσεις σχετικά με τον Κορωνοϊό COVID-19

Μέτρα αναφορικά με τον κορωνοϊό SARS-CoV-2 – Ανακοίνωση Αρ. 36  

Διεξαγωγή δραστηριοτήτων στο πλαίσιο των Σχεδίων και Συστημάτων της ΑνΑΔ μέχρι τη 15η Ιανουαρίου 2022.

Διεξαγωγή δραστηριοτήτων στο πλαίσιο των Σχεδίων και Συστημάτων της ΑνΑΔ μέχρι τη 15η Ιανουαρίου 2022

 

Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ), σε συνέχεια σχετικών ανακοινώσεών της καθώς και του διατάγματος (αρ. 45) του Υπουργού Υγείας της 14ης Δεκεμβρίου 2021 αναφορικά με τα μέτρα για παρεμπόδιση της εξάπλωσης του κορωνοϊού SARS-Cov-2, ενημερώνει ότι μέχρι τη 15η Ιανουαρίου 2022 και ώρα 23:59, ισχύουν τα ακόλουθα:

 

  • Επιτρέπεται η διεξαγωγή όλων των δραστηριοτήτων στο πλαίσιο των διαφόρων Σχεδίων και Συστημάτων της ΑνΑΔ, νοουμένου ότι ο αριθμός των παρευρισκομένων στον χώρο κατάρτισης/αξιολόγησης δεν ξεπερνά τον μέγιστο επιτρεπτό αριθμό αναλόγως της χωρητικότητάς του.

 

 

  • Για όλους τους παρευρισκομένους, σε δραστηριότητες κατάρτισης καθώς και σε αξιολογήσεις επαγγελματικών προσόντων και συντελεστών παροχής κατάρτισης, απαιτείται η επίδειξη είτε ισχύοντος πιστοποιητικού ολοκληρωμένου εμβολιασμού για την ασθένεια του COVID-19, είτε ισχύοντος πιστοποιητικού ανάρρωσης από την ασθένεια του COVID-19, είτε αρνητικής εργαστηριακής εξέτασης (PCR), με τη δειγματοληψία να έχει πραγματοποιηθεί εντός 72 ωρών, είτε αρνητικής εξέτασης ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου για την ασθένεια του COVID-19, με τη δειγματοληψία να έχει πραγματοποιηθεί εντός 48 ωρών.  Για πρόσωπα τα οποία δεν δύνανται να εμβολιαστούν λόγω ιατρικού προβλήματος, απαιτείται η επίδειξη του ιατρικού πιστοποιητικού που εκδίδει το Υπουργείο Υγείας και η επίδειξη αρνητικής εργαστηριακής εξέτασης (PCR) ή εξέτασης ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου για την ασθένεια του COVID-19, με τη δειγματοληψία να έχει πραγματοποιηθεί εντός επτά ημερών.

 

Υπενθυμίζεται ότι κάθε φορέας και κάθε άτομο έχει την υποχρέωση να συμμορφώνεται με τις οδηγίες των αρμόδιων υπηρεσιών του κράτους, οι οποίες ενδέχεται να τροποποιούνται ανάλογα με την πορεία της εξάπλωσης του SARS-CoV-2.  Τα διατάγματα, δελτία τύπου και άλλες οδηγίες είναι διαθέσιμα στον ιστότοπο https://www.pio.gov.cy/coronavirus/.

 

 

20 Δεκεμβρίου 2021