Μέτρα αναφορικά με τον κορωνοϊό SARS-CoV-2 – Ανακοίνωση Αρ. 45
  • SHOW ON EXTRANET
  • Not Featured
  • Eleni Themistokleous
  • Eleni Themistokleous
  • Enter promotion name

Ανακοινώσεις σχετικά με τον Κορωνοϊό COVID-19

Μέτρα αναφορικά με τον κορωνοϊό SARS-CoV-2 – Ανακοίνωση Αρ. 45  

Διεξαγωγή δραστηριοτήτων στο πλαίσιο των Σχεδίων και Συστημάτων της ΑνΑΔ μέχρι την 30ή Ιουνίου 2022.

Διεξαγωγή δραστηριοτήτων στο πλαίσιο των Σχεδίων και Συστημάτων της ΑνΑΔ μέχρι την 30ή Ιουνίου 2022

 

Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ), σε συνέχεια σχετικών ανακοινώσεών της καθώς και του διατάγματος (αρ. 20) του Υπουργού Υγείας της 13ης Μαΐου 2022 αναφορικά με τα μέτρα για παρεμπόδιση της εξάπλωσης του κορωνοϊού SARS-Cov-2, ενημερώνει ότι μέχρι την 30ή Ιουνίου 2022 και ώρα 04:59, ισχύουν τα ακόλουθα:

 

  • Επιτρέπεται η διεξαγωγή όλων των δραστηριοτήτων στο πλαίσιο των διαφόρων Σχεδίων και Συστημάτων της ΑνΑΔ, νοουμένου ότι ο αριθμός των παρευρισκομένων στον χώρο κατάρτισης/αξιολόγησης δεν ξεπερνά τον μέγιστο επιτρεπτό αριθμό αναλόγως της χωρητικότητάς του.

 

  • Όλες οι δραστηριότητες κατάρτισης καθώς και οι αξιολογήσεις υλοποιούνται στη βάση του Πρωτοκόλλου Ασφάλειας και Υγείας της ΑνΑΔ. Οτιδήποτε αναφέρεται στο Πρωτόκολλο Ασφάλειας και Υγείας της ΑνΑΔ, το οποίο με ανακοινώσεις του Υπουργείου Υγείας διαφοροποιείται, θεωρείται αυτόματα ότι δεν ισχύει.

 

Υπενθυμίζεται ότι κάθε φορέας και κάθε άτομο έχει την υποχρέωση να συμμορφώνεται με τις οδηγίες των αρμόδιων υπηρεσιών του κράτους, οι οποίες ενδέχεται να τροποποιούνται ανάλογα με την πορεία της εξάπλωσης του SARS-CoV-2.  Τα διατάγματα, δελτία τύπου και άλλες οδηγίες είναι διαθέσιμα στον ιστότοπο https://www.pio.gov.cy/coronavirus/.

 

 

17 Μαΐου 2022